کتاب تشریفات

طراحی و چاپ 3 دوره کتاب تشریفات که شامل مشخصات کامل واحدهای مرتبط با برگزاری ازدواج , تشریفات , مجالس , همایش ها و کلیه اصناف و مشاغل مرتبط می باشد.